Учитель і учень сьогодні: антиномії сучасної освіти з позиції теорії поколінь

 • І. П. Маноха Директор Східно-Європейського Інституту Психології (Україна – Франція), доктор психологічних наук, професор
Ключові слова: антиномії сучасної освіти, теорія поколінь, сучасний Учень, сучасний Вчитель

Анотація

У статті висвітлено один з актуальних напрямів розвитку та оптимізації сучасної освіти – через урахування особливостей кожного з нинішніх поколінь та використання таких засобів навчання, які відображають і втілюють ці особливості. Йдеться про дидактичні й технологічні особливості навчального процесу (як вчитися і навчати?), найбільш чутливі для кожного з поколінь, та семантичні, суттєві аспекти навчального процесу (що вчити і чого навчати?), які роблять процес навчання більш релевантним, значущим, перспективним для кожного покоління, не формальним, а справді необхідним. Результатом такого підходу до оптимізації навчального процесу є підвищення
ефективності як процесу навчання, так і системи освіти в цілому в кожному конкретному історичному періоді розвитку суспільства. Й, звісно, яким же є сучасний учитель і сучасний учень сьогодні?

Біографія автора

І. П. Маноха , Директор Східно-Європейського Інституту Психології (Україна – Франція), доктор психологічних наук, професор

 

Список літератури

 1. Батай Ж. Из слёз Эроса / Ж. Батай // Танатография Эроса : Ж. Батай и французская мысль середины ХХ в. – СПб., 1994. – С. 271–308.
 2. Бердяев, Н. Смысл истории / Н. Бердяєв. – Москва : Мысль, 1991. – 256 с.
 3. Howe N. The Fourth Turning: What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny / Neil Howe, William Strauss. – N.Y. : Broadway Books, 2004. – 400 p.
 4. Конт, О. Система позитивної політики, або Соціо­логічний трактат про основи релігії людства (1851– 1854) / Огюст Конт. – Київ, 1996. – 257 с.
 5. Литтре, Поль-Максимильен-Эмиль // Энциклопе­дический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1906.– Т. 34. – С. 837.
 6. Льюис Р. Д. Деловые культуры в международном бизнесе / Р. Д. Льюис. – Москва : Дело, 2001. – 434 с.
 7. Мангейм К. Ідеологія та утопія / К. Мангейм ; пер.з нім. В. Швед. – Київ: Дух і літера, 2008. – 370 с.
 8. Маноха И. П. Человек и потенциал его бытия / И. П. Маноха. – Киев :Стимул К, 1995. – 256 с.
 9. Маноха І. П. Психологія потаємного «Я» / І. П. Ма­ноха. – Київ : Поліграфкнига, 2001. – 448 с.
 10. Мантре, Ф. Соціальні покоління / Ф. Мантре. – Київ, 1920. – 128 с.
 11. Мид М. Культура и мир детства / М. Мид. – Мо­сква : Наука, 1988. – 429 с.
 12. Мілль Д. С. Про свободу та інші есе / Д. С. Мілль ; пер. з англ. – Київ : Вид-во Соломії Павличко Осно­ви, 2001. – 463 с.
 13. Ортега-и-Гассет, Х. Идеи и верования. Вокруг Га­лилея (схема кризисов): Избранные труды / Х. Ор­тега-и-Гассет. – Москва : Весь мир, 1997. – 704 с.
 14. Тромпенаарс, Ф. Четыре типа корпоративной куль­туры / Ф. Тромпенаарс, Ч. Хэмпден-Тернер ; пер. с англ. – Минск: Попурри, 2012. – 295 с.
 15. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, вла­сти и сексуальности : работы разных лет / Мишель Фуко ; пер. с франц. – Москва : Касталь, 1996. – 448 с.
 16. Hall E. Т. Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans / E. T. Hall. – Intereultural Press, 1990. – 196 p.
 17. Hofstede G. Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values. / G. Hofstede. – Beverly Hills CA: Sage, 1980.
Опубліковано
2020-02-19
Як цитувати
Маноха , І. П. (2020). Учитель і учень сьогодні: антиномії сучасної освіти з позиції теорії поколінь. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 21(1), 65-82. вилучено із https://director-ua.info/index.php/dslg/article/view/249
Розділ
ПСИХОЛОГІЯ - ШКОЛІ