(1)
Максименко , С. Д. Теоретико-методологічні засади розвитку психологічної науки ХХІ сторіччя . dslg 2020, 21, 40- 49.