Про журнал

Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» засновано 22.11.1999 р.   

Ініціатива створення такого журналу належить доценту кафедри педагогічної творчості НПУ імені М.П. Драгоманова, яка запровадила в навчальний процес вищої школи  авторський спецкурс "Педагогічна творчість" для підготовки сучасних учителів, Виговській Ользі Іванівні.

Ідея створення фахового журналу для керівників шкіл, ліцеїв, гімназій була щиро підтримана профільними Міністерством та Академією, НПУ імені М.П. Драгоманова, видавництвом "Педагогічна преса" - в Україні з'явився перший і  на момент заснування єдиний фаховий журнал для керівників і управлінців середньої освіти!

У 2014 році  угоду про заснування періодичного видання  переукладено, що й засвідчує свідоцтво про його державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 20652-10472 ПР від 31.03.2014 року, що видано Державною реєстраційною службою України.

Засновник (співзасновники): Міністерство освіти та науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Всеукраїнський Центр ім. М. Пирогова   

ВидавецьБлагодійна організація "Центр сприяння суспільному розвитку імені Миколи Пирогова". 

Статус видання: вітчизняне, всеукраїнське

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Категорії читачів: керівники закладів і установ освіти

Вид видання за цільовим призначенням:  науково-практичне

Наукова спеціалізація/наукові галузі: внесено до Переліку наукових фахових видань України з 3-х наукових галузей: психології, філософії, педагогіки. Наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014 р.

Програмні цілі: системне науково-інформаційне забезпечення життєдіяльності всіх типів українських шкіл, зокрема управління сучасною школою.

Тематична спрямованість: Наука-школі: філософсько-методологічні засади «Нової школи»; психолого-педагогічне забезпечення людино-центрованого,  креативно-духовного навчально-виховного процесу. Надання методичної, практичної та наукової допомоги керівникам шкіл, гімназій, ліцеїв та методичним працівникам в управлінні навчальними закладами.

Мова (мови)  видання:

– статті:   Українська, російська, англійська, польська, німецька, французька (змішаними мовами)

– анотації:   українська, російська, англійська, з 2020 – українська та англійська.

Періодичність:   6 випусків на рік.

Міжнародний стандартний номер періодичного друкованого видання: ISSN 2309-7744 (з 2013 року).

Key title: Direktor školi, liceȗ, gimnaziї

Перелік наукометричних і реферативних баз даних, до яких включено видання: Google Scholar з 2013 року.

Перелік інших баз даних, до яких включено видання: NBUV з 2000 року, а з 2006 – у реферативній базі НБУВ.

Веб-сайт видання: https://director.npu.edu.ua або https://director-ua.info