СИСТЕМНА ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ ШКІЛ ДО ВИКОНАННЯ НОВИХ РОЛЕЙ В УМОВАХ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  • Віра Гуменюк
Ключові слова: реформування освіти, нова українська школа, керівник загальноосвітнього навчального закладу, професійна компетентність керівника, концептуальні на- прями підвищення кваліфікації керівників шкіл

Анотація

У статті акцентовано увагу на реалізації інноваційних підходів до підвищення кваліфікації керівників загальноос-
вітніх навчальних закладів, їх професійного розвитку в умовах сучасних суспільних змін; схарактеризовано сутність та структуру концептуальних напрямів системної підготовки керівників шкіл до виконання ними нових ролей, зумовлених реформуванням освітньої галузі, розбудовою нової української школи.

Опубліковано
2017-08-12
Номер
Розділ
Статті