МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ЯК НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА

  • Віра Ільченко
  • Костянтин Гуз
Ключові слова: природничо-математична освіта, модель освіти сталого розвитку (ОСР) «Довкілля», STEM-освіта, цінності змісту освіти, наскрізні закономірності, поняття «модель, система», система уроків серед природи, наукова картина світу, холістичний світогляд, особистісно значуща цілісна система знань про дійсність, технології формування життєствердного національного образу світу у дітей, технологія вирощення природовідповідно високих рівнів інтелекту.

Анотація

У статті зроблено спробу привернути увагу директорів шкіл і громадськості до модернізації змісту освіти через розроблення і впровадження моделі освіти сталого розвитку (ОСР) «Довкілля» (1992-2014).
Йдеться про необхідність активізації впровадження STEM-освіти і моделі ОСР «Довкілля» як її вітчизняного аналогу, а також про внесення змін у ЗНО. Наголошено як на спільних рисах STEM-освіти і моделі ОСР «Довкілля», так і на їх відмінностях.

Опубліковано
2020-01-04
Як цитувати
Ільченко, В., & Гуз, К. (2020). МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ЯК НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії», 19(5), 13-16. вилучено із https://director-ua.info/index.php/dslg/article/view/83
Розділ
Статті