НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ПРО ОСВІТУ 2012–2016: ЩО ВЗЯТИ В МАЙБУТНЄ?

  • Василь Кремень
Ключові слова: інтегрування національної освіти в європейський і світовий освітній та науковий простори; наукове обґрунтування освітніх змін; оновлення освітнього законодавства; концептуальні засади систем забезпечення якості освіти; компетентнісна основа змісту освіти; супровід освітніх реформ; ключовий принцип людиноцентризму в освіті; інноваційна людина; українська національна ідентичність в освіті; концепція соціального статусу педагогів; моделі фахової освіти та її експертно-діагностично-корекційна роль; ресурси освіти та їх використання.

Анотація

У статті автор інформує українську громадськість про здійснення Академією своєї місії щодо забезпечення упродовж 2012–2016 рр. функціонування і модернізації освітньої сфери України.
У статті йдеться як про значну науково-дослідницьку діяльність, яку здійснено Академією у період 2012–2016 рр., так і про комплекс пріоритетних дій загальнонаціонального значення, реалізація яких прискорить входження України в когорту провідних країн світу. За матеріалами статті читач зможе ознайомитися з науковим доробком відділень Академії та її інститутів, зокрема з Відділенням загальної середньої освіти НАПН України.
Автор переконливо аргументує, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства в контексті загальноцивілізаційного поступу ефективна освіта і наука є частиною нашої спільної загальнонаціональної відповідальності.

Опубліковано
2019-08-08
Номер
Розділ
Статті